Neat si uvedomuje že mnohé zo sociálnych, ekonomických a environmentálnych výziev, ktorým čelíme, sú veľmi naliehavé a preto je dôležité, aby sa výroba oblečenia uskutočňovala s ohľadom na tieto výzvy.

Zaväzujeme sa k minimalizácii nášho vplyvu na životné prostredie.

Snažíme sa dosiahnuť tento cieľ vďaka svojej lokálnej výrobe a používaniu látok vyrobených v Európe. Tento prístup pomáha znižovať emisie oxidu uhličitého a ďalšie negatívne environmentálne dopady, ktoré sú často spojené s výrobou odevov. V súčasnej dobe je výroba odevov často spájaná s negatívnymi dopadmi na životné prostredie, vrátane znečistenia vody a ovzdušia, nárastu emisií skleníkových plynov a ďalších problémov. Preto sa stále viac spotrebiteľov obracia k značkám, ktoré sa snažia minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie.

Efektívne spracovanie odpadu

Keďže sa väčšina našich produktov predáva v Nemecku, zapojili sme sa do duálneho systému na zber, triedenie a recykláciu nemeckej spoločnosti BellandVision GmbH, od ktorej vlastníme licenciu a odvádzame jej účastnícky poplatok za náklady vynaložené na spracovanie našich obalov.

Záväzky

Vieme, že vždy je čo zlepšovať, preto našim hlavným záväzkom je do konca roka 2023 šiť 100% produktov z organickej alebo recyklovanej bavlny. Momentálne testujeme certifikované látky od niekoľkých európskych výrobcov, aby sme pre naše produkty vybrali tie najkvalitnejšie.